Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik, mr. Nienke Sprengers, de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Arbeidsrecht
– Arbeidsmediation
– Collectief ontslag
– Internationaal arbeidsrecht
– Medezeggenschap

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.