Rechtsgebieden

Bij Nspire Advocatuur kunt u terecht met al uw vragen over arbeidsrecht en strafrecht. Ik ben gespecialiseerd in beide rechtsgebieden. Dit levert een waardevolle combinatie van kennis op waar u uw voordeel mee kunt doen. Veel zaken waar de (start-up) werkgever zich mee geconfronteerd ziet, heeft raakvlakken met beide rechtsgebieden. Zoals een ontslag omdat de werknemer geld uit de kas steelt of een boete opgelegd door de arbeidsinspectie in verband met de veiligheid op de werkvloer.

Arbeidsrecht

In dienst treden en ontslag, dat is het arbeidsrecht in een notendop.

Een dienstverband omvat echter veel meer dan deze twee momenten. Arbeidsvoorwaarden, ziekte en verzuim, re-integratie en het bijhouden van een personeelsdossier zijn zaken die voor (start-up) ondernemers lastig zijn. Begrijpelijk, maar het is wel een onderdeel van het ondernemen. Daarom heeft u graag een professional die u kan bijstaan met kennis van zaken, praktische tips en persoonlijke begeleiding. Zodat personeelsvraagstukken snel opgelost worden en u verder kunt met ondernemen.

Ik, mr. Nienke Sprengers, heb ervaring op het gebied van het arbeidsrecht, bijvoorbeeld:

  • in de begeleiding van (collectieve) ontslagzaken (aan de kant van werkgevers, werknemers en statutair bestuurders, inclusief inspraaktrajecten en het overleg met de bonden);
  • in harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
  • bij het begeleiden van re-integratietrajecten, en
  • het organiseren, structureren en standaardiseren van arbeidsrechtelijke processen.

Strafrecht

Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan krijgt u te maken met het (bestuurlijk) strafrecht.

FIOD-onderzoeken, bestuurlijke boetes, een ingenomen rijbewijs of een uitnodiging voor verhoor door de politie: bedrijven en particulieren kunnen te maken krijgen met een strafrechtelijk opsporingsonderzoek.

In dat geval wilt u een iemand met kennis van zaken, die u bijstaat vanaf het eerste verhoor of de doorzoeking, tot en met de afdoening van de zaak. U heeft geen behoefte aan eindeloze juridische uiteenzettingen, wel aan een sparringpartner met kennis van zaken met wie u uw proceshouding en -strategie kunt bepalen.

Ik, mr. Nienke Sprengers, heb ervaring met diverse soorten strafzaken voor particulieren en bedrijven, waaronder:

  • het verlenen van bijstand in het kader van opgelegde bestuurlijke boetes (bijvoorbeeld boetes opgelegd door de inspectie SZW op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving);
  • behandeling van fiscale (FIOD) strafzaken;
  • procedures in het kader van de Wegenverkeerswet en het (behoud van het) rijbewijs, en zaken met betrekking tot zedenfeiten en hennepteelt.

Ik treed ook op als piketadvocaat in het arrondissement Midden-Nederland.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?