Rechtsgebieden

Bij Nspire Advocatuur kunt u terecht met al uw vragen over arbeidsrecht.

Arbeidsrecht

In dienst treden en ontslag, dat is het arbeidsrecht in een notendop.

Een dienstverband omvat echter veel meer dan deze twee momenten. Arbeidsvoorwaarden, ziekte en verzuim, re-integratie en het bijhouden van een personeelsdossier zijn zaken die voor (start-up) ondernemers lastig zijn. Begrijpelijk, maar het is wel een onderdeel van het ondernemen. Daarom heeft u graag een professional die u kan bijstaan met kennis van zaken, praktische tips en persoonlijke begeleiding. Zodat personeelsvraagstukken snel opgelost worden en u verder kunt met ondernemen.

Ik, mr. Nienke Sprengers, heb ervaring op het gebied van het arbeidsrecht, bijvoorbeeld:

  • in de begeleiding van (collectieve) ontslagzaken (aan de kant van werkgevers, werknemers en statutair bestuurders, inclusief inspraaktrajecten en het overleg met de bonden);
  • in harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
  • bij het begeleiden van re-integratietrajecten, en
  • het organiseren, structureren en standaardiseren van arbeidsrechtelijke processen.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?