Nieuws

Bekijk onderstaand het het nieuws over Nspire Advocatuur en veranderingen in de wetgeving.
17jan

De zwangere werknemer

Je bent zwanger, of je wilt zwanger worden. Dan komt er een hoop op je af en je hebt vast veel vragen. Niet alleen over.. Lees verder
15apr

Het recht om (niet) thuis te werken verankerd in de wet

Op 17 maart 2021 is het gewijzigde voorstel van de Wet werken waar je wilt gepubliceerd. Het uiteindelijk doel van deze wet is de werknemer.. Lees verder
29nov

Na WAB komen het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring

Hoewel de meeste werkgevers en inleners nog worstelen met de uitleg en implementatie van de WAB, komt het kabinet alweer met nieuwe wetgevingsplannen. Deze keer.. Lees verder
23mei

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): Wat verandert?

Nadat op 5 februari 2019 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door de Tweede Kamer werd aangenomen, zal naar verwachting op 28 mei 2019 ook.. Lees verder
02aug

Uw werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op. U hoeft niets te doen, toch?

FOUT! In de rechtspraak komen regelmatig zaken voorbij waarin werknemers, soms zelfs maanden later, stellen dat zij de arbeidsovereenkomst niet hebben opgezegd. Door de werkgever.. Lees verder
30apr

Vergeet u het basiscontract niet!?

Door alle aandacht voor de AVG die per 25 mei a.s. rechtstreeks in werking treedt, zouden we het bijna vergeten! Die andere belangrijke deadline die.. Lees verder
13apr

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): nog niet zaligmakend

Daar is ie dan, de reactie van het kabinet op de klachten en bezwaren ten aanzien van de WWZ: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)... Lees verder
05mrt

Ontslag op staande voet – Stappenplan

Een ontslag op staande voet. Het is snel gegeven, in de praktijk blijkt vaak te snel. Dagelijks sneuvelen geven ontslagen op staande voet bij de.. Lees verder
17jan

Ziekteverzuim; UWV Stappenplan en wat als het mis gaat?

Uw werknemer meldt zich ziek, gelukkig zal het ziekteverzuim meestal voor een korte periode zijn. Maar wat moet u doen als het ziekteverzuim langer duurt?.. Lees verder
05dec

De privacy van de zieke werknemer

Uw werknemer is ziek. Wist u dat u niet mag vragen wat hij heeft? En dat als de werknemer toch spontaan medische informatie deelt (“ik.. Lees verder
09okt

De arbeidsrechtelijke consequenties van een strafrechtelijke vervolging (en veroordeling)

Het gebeurt werkgevers regelmatig: een werknemer komt plotseling niet opdagen, is dagen onbereikbaar en blijkt achteraf aangehouden te zijn geweest op verdenking van een strafbaar.. Lees verder
09aug

Ziek op vakantie; welke regels gelden voor de werknemer?

De zomer is in volle gang en menig werknemer vertrekt of is al vertrokken naar zonnige oorden. Dit geldt ook voor de zieke werknemer. In.. Lees verder
18jul

Foreign start-ups in the Netherlands

11 do’s and don’ts for the start-up employer Download Dutch labor law is complex and may differ per branch or sector. When you add to.. Lees verder
26jun

Zwanger aan het werk, informatie voor de zwangere werkneemster (en haar werkgever)

Alle informatie voor de zwangere werknemer (en haar werkgever) op een rij... Lees verder
30mei

De re-integratie stagneert; legt u een loonstop of loonopschorting op?

Als werkgever bent u verplicht gedurende de eerste 104 weken dat de werknemer ziek is te werken aan diens re-integratie. Soms houdt de zieke werknemer zich.. Lees verder
18mei

Arbeidstijden: wat de (start-up) werkgever moet weten

U bent (start-up) ondernemer en de zaken gaan goed; het personeel werkt hard en uw bedrijf groeit gestaagd. En dan staat opeens de Inspectie SZW.. Lees verder
03mei

Nevenwerkzaamheden, toestaan of niet?

Uw werknemer blijkt naast zijn werk voor u ook eigen activiteiten te ontplooien of zelfs bij de concurrent in dienst te zijn getreden: niet bepaald.. Lees verder
02mei

Het concurrentiebeding, de do’s and dont’s

Het is in veel arbeidsovereenkomsten een standaard bepaling: het concurrentiebeding. In de praktijk kom ik regelmatig bedingen tegen die niet voldoen aan de daaraan gestelde.. Lees verder
19apr

De arbeidsuren verminderen, is een transitievergoeding verschuldigd?

Het gebeurt regelmatig dat gedurende het dienstverband het aantal arbeidsuren naar beneden wordt bijgesteld. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer na twee jaar ziekte voor minder uren.. Lees verder
10apr

0-uren of toch een min/max-contract?

U bent start-up werkgever en u heeft behoefte aan flexibiliteit. U twijfelt: een 0-uren contract of een min/max-contract? Mijn antwoord: kies (altijd) voor het min/max-contract!.. Lees verder
05apr

Het voorwaardelijke ontbindingsverzoek onder de WWZ

Vanaf de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015 ontstond er onduidelijkheid: kan de werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen nog gebruik.. Lees verder
27mrt

Wetsvoorstel beperking transitievergoeding na 2 jaar ziekte en reorganisatie

Een van de grootste struikelblokken van de WWZ voor werkgevers is de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding nadat gedurende 2 jaar ziekte loon is.. Lees verder
21mrt

Arbeidsovereenkomst ontstaat niet (enkel) op basis van CAO

Op 27 december 2016 oordeelde het hof Den Haag dat een arbeidsovereenkomst niet (enkel) op basis van een CAO kan ontstaan. Het oordeel van de.. Lees verder
17mrt

Voorarrest ook in mindering op voorwaardelijke strafdeel

Op 17 maart 2017 sprak de Hoge Raad zich uit over de vraag of de periode dat iemand in voorarrest heeft gezeten ook in mindering.. Lees verder
16mrt

Ook het payrollbedrijf is een uitzendonderneming

Wat is payrolling? Bij payrolling treed een door de opdrachtgever geselecteerde werknemer in dienst bij de payrollonderneming, waarna de werknemer bij de opdrachtgever te werk.. Lees verder
16mrt

Het toepassingsbereik van artikel 9a WAADI

Is sprake van ter beschikking stellen van arbeidskrachten, dan mag ex art. 9a WAADI geen belemmering worden opgeworpen voor de werknemer die bij de inlener.. Lees verder
13mrt

Relatiebeding is ook een concurrentiebeding

Op 3 maart jl. heeft de Hoge Raad bevestigd dat een relatiebeding moet worden aangemerkt als een concurrentiebeding. De wettelijke bepalingen oa ter zake het.. Lees verder
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?